Zespół Pedagogiki Społecznej  

przy

Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN

Menu

Aktualności

Szanowni Państwo,

rozpoczęcie nowego roku jest powszechnie uważane za czas dokonywania całościowego podsumowania roku minionego. Zespół Pedagogiki Społecznej przy KNP PAN takowego dokonał - sprawozdanie za rok 2019, opracowane przez panią  profesor Barbarę Smolińską-Theiss, Przewodniczącą naszego Zespołu, znajduje się tutaj

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Serdecznie zapraszamy do lektury nowego wydania - nr 17(19) 2019 - biuletynu Stowarzyszenia RUCH PEDAGOGÓW SPOŁECZNIE ZAANGAŻOWANYCH - znajduje się tutaj

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Program konferencji znajduje się tutaj


Szanowni Państwo!

W nawiązaniu do konferencji European Research Network About Parents in Education (ERNAPE), która odbędzie się w Gdańsku w dniach 18-20 września 2019 roku (zob.: www.ernape.pl ) zapraszam autorów zainteresowanych jej problematyką - "Parent Engagement as Power" - do opublikowania swoich wystąpień w formie artykułu. Pozwolę sobie przypomnieć, że na stronie internetowej konferencji ( http://www.ernape.pl/ijpe.html ) znajduje się informacja, iż do 30 września 2019 roku oczekuję na artykuły do International Journal About Parents in Education ( http://www.ernape.net/ejournal/index.php/IJPE ). Bardzo proszę przesyłać je na mój adres mailowy: maria.mendel@ug.edu.pl 

Dzięki zaproszeniu ze strony Patrona Medialnego konferencji, kwartalnika "Pedagogika Społeczna", istnieje także możliwość opublikowania artykułu - w języku angielskim lub polskim, dowolnie - w tomie tematycznym kwartalnika "Pedagogika Społeczna", poświęconym problematyce rodzicielskiej, który mam przyjemność redagować. Publikacja tomu przewidziana jest na rok 2020. Informacje o czasopiśmie znajdą Państwo tutaj: http://pedagogikaspoleczna.com/o-kwartalniku/  Autorów zainteresowanych publikacją w tym czasopiśmie proszę o przesyłanie artykułów do 30 listopada 2019 roku, na mój adres mailowy: maria.mendel@ug.edu.pl 

Bardzo cieszę się na współpracę z Państwem i z radością oczekuję na Państwa artykuły!

Łączę pozdrowienia,

Maria Mendel

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,


Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z programem Seminarium Podoktorskiego Zespołu Pedagogiki Społecznej przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN, które odbędzie się 25 marca br. na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach - program do pobrania znajduje się tutaj.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zakład Pedagogiki Społecznej działający na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ma zaszczyt poinformować, iż 4 kwietnia 2019 roku odbędzie się Ogólnopolskie Forum Dyskusyjne Pedagogów Społecznych, zatytułowane Pedagogika współbycia inspiracją do działania w przestrzeni życia lokalnego. Wydarzenie będzie miało miejsce przy ul. Szamarzewskiego 89 w Poznaniu, bud. D, sala 210.

Niniejsze spotkanie jest swoistą przestrzenią do dyskursu pedagogów i praktyków społecznych wokół aktualnych i nabrzmiałych problemów społeczno – wychowawczych w środowisku lokalnym; namysłu nad rolą inicjatyw i ruchów sąsiedzkich w przestrzeni lokalnej działających w kierunku integracji i zmiany społecznej (współbycia, współobywatelstwa); do wymiany zapatrywań i możliwości inicjatyw i ruchów sąsiedzkich na rzecz edukacji przez różne grupy pedagogów/ animatorów społecznych oraz nawiązania współpracy pedagogów społecznych z działaczami lokalnymi.

Patronat nad wydarzeniem objęła Pani Dziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
prof. zw. dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska.


Program konferencji do pobrania znajduje się tutaj

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Serdecznie zapraszamy do lektury nowego wydania - nr 12(14) 2019 - biuletynu Stowarzyszenia RUCH PEDAGOGÓW SPOŁECZNIE ZAANGAŻOWANYCH

LINK

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SEMINARIUM PODOKTORSKIE 

Zespołu Pedagogiki Społecznej 

przy Komitecie Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk 

Uniwersytet Śląski Wydział Pedagogiki i Psychologii 

25.03.2019 

KOMUNIKAT 2

 Szanowni Państwo, 

Uprzejmie prosimy osoby zainteresowane uczestniczeniem w seminarium o wypełnienie „Karty zgłoszenia uczestnictwa” i przesłanie na adres: ewa.syrek@us.edu.pl do dnia 10 marca 2019 r. Państwo Profesorowie, którzy wyrażą zgodę na indywidualne konsultacje z doktorami prezentującymi swoje projekty badawcze, proszeni są o zaznaczenie w „Karcie zgłoszenia uczestnictwa” pola „Kwadrans z Ekspertem”. Uprzejmie informujemy, iż nie mamy możliwości pokrycia kosztów noclegów. Dla osób, które chciałyby skorzystać z noclegu podajemy propozycje hoteli. 

Zapraszamy 

Prof. dr hab. Ewa Syrek 

Katedra Pedagogiki Społecznej 

Uniwersytet Śląski w Katowicach 

 Hotel Asystencki nr 3 40-282 KATOWICE ul. Paderewskiego 32 tel/fax. (0-32) 255-44-33 e-mail: hotel2@us.edu.pl http://student.us.edu.pl/dom-asystenta-nr-2 

Hotel Katowice Al. Korfantego 9 40-951 Katowice tel.: +48 32 258 82 81, 32 259 80 21 fax: +48 32 259 75 26 tel. rezerwacji pokoi +48 32 256 11 11 e-mail: hotel@hotel-katowice.com.pl 

B&B Hotel Katowice Centrum ul. Sokolska 4 40-086 Katowice Tel.: (+48) 32 7005088 Fax: (+48) 32 7005099 E-Mail: katowice@hotelbb.com 

Seminarium odbędzie się w sali Rady Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach – ul. Grażyńskiego 53, Katowice. Gdyby zaistniała jakakolwiek potrzeba, proszę kontaktować się z mgr Marią Michniowską (maria.michniowska@us.edu.pl, tel. 032 3599728) – Sekretariat Katedry Pedagogiki Społecznej

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KOMUNIKAT 1- Seminarium Podoktorskie

                                              

Z A P R O S Z E N I E

                     

Szanowni Państwo,

 W imieniu Przewodniczącej Zespołu Pedagogiki Społecznej działającego przy KNP PAN, Pani Profesor Barbary Smolińskiej-Theiss oraz organizatorki  spotkania podoktorskiego Pani Profesor Ewy Syrek (Katedra Pedagogiki Społecznej) uprzejmie informuję, że najbliższe  Seminarium Podoktorskie Pedagogiki Społecznej, odbędzie się 25 MARCA 2019 (poniedziałek)  na  Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach .

Propozycje wystąpień doktorów należy przesyłać bezpośrednio do Prof. dr hab. Ewy Syrek na adres email: ewa.syrek@us.edu.pl  do dnia  10.marca 2019r. 

Dalsze informacje, skład panelu ekspertów i program spotkania prześlemy w późniejszym terminie.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do zapoznania się z treścią 

sprawozdania z działalności

Zespołu Pedagogiki Społecznej KNP PAN

za rok 2018

LINK

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo, 

pragniemy poinformować, że w zakładce Stowarzyszenia 

RUCH PEDAGOGÓW SPOŁECZNIE ZAANGAŻOWANYCH

zamieszczone zostały wszystkie wydane dotychczas biuletyny 

- serdecznie zapraszamy do ich lektury.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Z radością informujemy, iż staraniem Zespołu Pedagogiki Społecznej,

publikacja w wolnym dostępie,

będąca pokłosiem konferencji w Puebla,

w którym ZPS KNP PAN był partnerem i współorganizatorem,

ukaże się niebawem drukiem (z datą 2018).

Załączamy spis treści: LINK


Licznym Autorom z Polski - Członkom i Członkiniom Zespołu podajemy dane bibliograficzne recenzowanej publikacji naukowej:

Social Pedagogy and Social Education: Bridging Traditions and Innovations (2018)

Dana Keller, Kara O’Neil, Holly Nicolaisen, Daniel Schugurensky, Karla Villaseñor (eds.)

ISBN 978-83-66010-14-7

Social Pedagogy Association

Phoenix, Arizona, USA

& Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 

Warsaw, PolandFragmenty recenzji wydawniczych:

"It is with great enthusiasm that I recommend the publishing of this very important and groundbreaking book, which includes contributions from scholars across the world in English, Spanish, and Portuguese." …. "This book will stand throughout history as one of the most influential books in the development of the field of social pedagogy with unprecedented global impact." 

(Z recenzji wydawniczej Prof. Lilii Monzo, Chapman University USA)


"W publikacji silnie zaznaczony  jest tytułowy „bridging”.  Dotyczy nie tylko tradycji i współczesności, ale przejawia się w wyłaniającym z narodowych ujęć globalnych problemów zarysie refleksji pedagogicznej o charakterze transnarodowym". … "Jej społeczne i humanistyczne przesłanie  pozwala lepiej rozumieć otaczających nas ludzi oraz daje szansę na wędrówkę po ich społeczno-edukacyjnych światach."

(Z recenzji wydawniczej dr hab. Bohdana Skrzypczaka, UW)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


W kolędowe dni,

pachnie ciastem dom,

płomień świecy drży,

ciepły każdy kąt...

 

Szanowni Państwo, Drodzy Przyjaciele!

Święta Bożego Narodzenia to czas zadumy i spokoju, szczęścia i radości. Ale  i wytchnienia od codziennych obowiązków. Niech więc te ważne dni spędzone z najbliższymi podczas kolędowania, wypełni atmosfera miłości i ciepła w sercu. Życzę Państwu wytchnienia i spokoju, a także wiary w powodzenie naukowych przedsięwzięć oraz lepszy Nowy Rok 2019.

Profesor Barbara Smolińska-Theiss

Przewodnicząca  Zespołu Pedagogiki Społecznej

KNP PAN wraz z Prezydium

-------------------------------------------------------------------

Przy stole prezydialnym (od lewej): prof. dr hab. Mirosława Nowak-Dziemianowicz – wicedyrektor ds. nauki Instytutu Nauk Pedagogicznych WNS UO,  prof. dr hab. Barbara Smolińska-Theiss – Przewodnicząca ZPS KNP PAN oraz prof. UO dr hab. Anna Weissbrot-Koziarska – Dziekan WNS UO oraz prof. dr hab. Józefa Brągiel 

 

SEMINARIUM PODOKTORSKIE
Opole, 3 grudnia 2018

Sprawozdanie

 

 

Seminarium podoktorskie Zespołu Pedagogiki Społecznej przy Komitecie Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk odbyło się tym razem - 3 grudnia w Opolu, a gospodarzem spotkania  - w Sali Senatu Uniwersytetu Opolskiego, był Wydział Nauk Społecznych UO.

 

               Na seminarium przybyły osoby z wielu ośrodków akademickich, w tym między innymi takich jak: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Spotkanie zaszczycił Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Opolskiego – Prof. dr hab. Marek Masnyk. Obradom przewodniczyły – prof. dr hab. Barbara Smolińska-Theiss – Przewodnicząca ZPS KNP PAN oraz prof. UO dr hab. Anna Weissbrot-Koziarska – Dziekan WNS UO. Przy stole prezydialnym zasiadły również – prof. dr hab. Mirosława Nowak-Dziemianowicz – wicedyrektor ds. nauki Instytutu Nauk Pedagogicznych WNS UO oraz prof. dr hab. Józefa Brągiel.

       Wśród Profesorów-Ekspertów znaleźli się także: z Uniwersytetu Warszawskiego - dr hab., prof. UW Danuta Lalak, dr hab., prof. UW Agnieszka Naumiuk; z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach - prof. dr hab. Ewa Syrek, dr hab., prof. UŚ Ewa Jarosz, dr hab., prof. UŚ Elżbieta Górnikowska-Zwolak; z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach - prof. dr hab. Bożena Matyjas, dr hab. Paulina Forma; z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - dr hab., prof. UAM Agata Matysiak-Błaszczyk; z Uniwerystetu Opolskiego - dr hab., prof. UO Irena Mudrecka, dr hab., prof. UO Eugenia Karcz-Taranowicz. Na seminarium przybyło również wielu doktorów, a wśród nich znalazły się osoby prezentujące własne koncepcje badawcze:

-  dr Marek SIWICKI (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie) - temat: Podwórka współczesnego dzieciństwa,

- dr Beata GÓRNICKA (Uniwersytet Opolski) - temat: Rodzicielstwo  z niepełnosprawnością

- dr Ewelina J. KONIECZNA (Uniwersytet Opolski) - temat: Poczucie podmiotowości jako kategoria doświadczenia biograficznego matek dzieci z niepełnosprawnością.

        Seminarium okazało się kolejną doskonałą okazją do konsultacji dojrzewających koncepcji naukowych młodej kadry. Potwierdziło, że inicjatywa ZPS KNP PAN w zakresie organizowania seminarium podoktorskiego, wciąż znajduje dużą aprobatę w środowisku pedagogów społecznych, zarówno Mistrzów, jak i uczniów, którzy dążąc do własnego rozwoju naukowego, aspirują do poszerzania dorobku polskiej pedagogiki społecznej i pragną mieć swój udział w podnoszeniu poziomu jej jakości.
dr Marek SIWICKI, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie, Podwórka współczesnego dzieciństwa


dr Beata GÓRNICKA, Uniwersytet Opolski, Rodzicielstwo  z niepełnosprawnością


dr Ewelina J. KONIECZNA, Uniwersytet Opolski,  Poczucie podmiotowości jako kategoria doświadczenia biograficznego matek dzieci z niepełnosprawnością

Nowości wydawnicze

Copyright Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej © 2016. All Rights Reserved.